ANAOKULU REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Anaokulu Rehberliği ve Danışmanlığı

Neden Anaokulu Rehberliği ve Danışmanlığı?

Anaokulu Rehberliği için, “genellikle disiplin olarak tanımladığımız şey ne ise okul öncesi dönem çocukları için de rehberlik odur” diyebiliriz. Bu yaş grubu çocukları sosyal ve duygusal açıdan neyin doğru olup olmadığını hala öğrenme yaşındadırlar ve bu yüzden de rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Yaptıkları pek çok “hırçınlık” kendilerinden ne beklendiğini anlayamadıklarından, dürtülerini kontrol edememelerinden kaynaklanır.

Okul öncesi dönemde rehberliğin amacı davranışsal olarak onlardan ne beklediğimizi ve bunu nasıl yapacaklarını onlara öğretmektir. Duyguların farkına varmak, bu duyguların hem kendinde hem de başkalarında olduğunu anlamak, bu duygulara göre davranabilmek ve basit toplum kurallarına uymak için duyguları kontrol edebilmek temel hedeflerdir. İyi bir Anaokulu Danışmanı bu hedeflere ulaşmak için mutlaka olumlu yöntemler kullanır.

Anaokulu Danışmanı, anaokulu eğitiminin içinde kritik öneme sahiptir. Çocukların gözlem ve takiplerini yürütmek, aileleri ve okul idaresini bilgilendirmek anaokulu danışmanının sorumluluğundadır. En önemli görevi ise çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini takip etmek, bu konuda onlara yol göstermektir.

Sofist Danışmalık bünyesindeki Anaokulu Danışmanlığı’nın temel adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  1. Oryantasyon dönemi: Çocuğun okula yeni başladığı dönem için kullanılan ifadedir, “Alışma Dönemi” de denilebilir. Bu dönemde hem çocuk yeni bir ortama alışmaya çalışır hem de aile. Anaokulu Danışmanı, çocuk ve aile izlemi yapar, süreç hakkında aileye bilgi verir ve destek olur. Aynı zamanda idare ve öğretmene destek olmak da Anaokulu Danışmanı’nın görevidir.
  2. Rehberlik Dersleri: Anaokulu Danışmanı her sınıfa rehberlik derslerine girer. Bu derslerde amaç çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, bu alandaki kazanımlarını arttırmaktır.
  3. Gelişimsel Değerlendirme: Anaokulu Danışmanı çocukları bireysel olarak gözlemlemek ve değerlendirmekten sorumludur. Bunu yaparken ulusal/uluslararası test ve ölçeklerden faydalanır. Bu test ve ölçekler çocuğun yaş grubu ve ihtiyacına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel amaçları ise çocuğun gelişimsel olarak yaş grubunu karşılayıp karşılamadığını netleştirmektir. Eğer çocuğun herhangi bir alanda sıkıntı yaşadığı gözlenirse bu alanda detaylı tetkik yapılabilir veya başka mercilere yönlendirilebilir. Çocuğun gelişimini değerlendirmeye yönelik tüm bu envanterlerin sonuçları Anaokulu Danışmanı tarafından raporlanır.
  4. Psikolojik Değerlendirme: Anaokulu Danışmanı çocukların psikolojik süreçlerini takip eder. Öğretmen veya aileden gelen talep doğrultusunda ihtiyaç duyan çocuklara daha detaylı değerlendirmeler yapabilir. Bu değerlendirmeler sonucunda çocuğun veya ailenin desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülürse gerekli yönlendirmeler yapılır.
  5. Sınıf gözlemi: Sınıf gözlemi hem serbest oyun saatlerinde hem de etkinlik saatlerinde yapılır. Amaç, çocukları daha detaylı gözlemleme, sosyal becerilerini detaylı olarak değerlendirmektir. Anaokulu Danışmanı bu gözlemlerini düzenli olarak raporlar.

6.Aile Danışmanlığı: Ailelerle farklı amaçlarla görüşülebilir. Yukarıda bahsedilen değerlendirmelerin sonuçlarını ailelere aktarmak Anaokulu Danışmanı’nın görevidir, bu, aile görüşmelerinin bir ayağını oluşturur. Ek olarak, aileden veya okuldan gelen istek üzerine, çocuğun veya ailenin özel durumları ile ilgili de görüşmeler düzenlenir. Bu görüşmeler talep doğrultusunda organize edilmektedir.

7.Koruyucu Danışmanlık: Koruyucu danışmanlık süreçleri aile danışmanlığının bir alt dalıdır. Çocukta ileride ortaya çıkmasından şüphelenilen gelişimsel veya psikolojik sıkıntılar gözlenirse, aile, bu durum konusunda önceden önlem almaları konusunda bilgilendirilir.

8.Eğitim ve Seminerler: Anaokulu Danışmanı hem ailelere hem de öğretmenlere yönelik eğitim ve seminerler düzenler. Burada amaç aileleri kısaca bilgilendirmek, öğretmenlerin ise mesleki açıdan daha donanımlı olmalarını sağlamaktır.

Neden Sofist Danışmanlık?

Anaokulu Danışmanlığı’nda neden Sofist Danışmanlık’ı ve Sofist Danışmanlık Uzmanları’nı tercih etmelisiniz?

  • Kadro:Sofist Danışmanlık’ın tüm kadrosu Anaokulu Danışmanlığı ve Özel Eğitim tecrübesi olan çocuk psikoterapistlerinden oluşur. Anaokulu Danışmanlığı’nın önemli ayakları olan veli iletişim teknikleri, oryantasyon döneminin yönetilmesi, gözlem ve raporlama gibi alanlar yetkin oldukları alanlardır. Bunun yanı sıra önceden sahip oldukları özel eğitim tecrübesi ve devam eden psikoterapist kariyerleri sayesinde çocukların hem gelişimsel hem de psikolojik sıkıntılarını rahatlıkla farkederek yetkili mercilere yönlendirebilirler. Sofist Danışmanlık kadrosu, yabancı uyruklu aileler ve çocukları için de danışmanlık verebilmektedir.
  • Müfredat: Sofist Danışmanlık bünyesindeki Anaokulu Danışmanlığı Rehberlik Dersleri müfredatı her sene Temmuz ayında yenilenir. Bir sonraki seneninaylık ve haftalık içeriği planlanır. Sofist Danışmanlık bünyesindeki tüm Anaokulu Danışmanları aynı materyal ve içerikle aynı etkinlikleri yaparlar. Dersler, yaş gruplarına uygun olarak hazırlanır ve her sınıf için haftada bir defa 20-30 dakikalık aktiviteler olarak planlanır. Bu aktivitelerde amaç çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemektir.
  • Değerlendirme ve Gözlemler: Çocukların gelişimsel değerlendirmeleri için geçerliliği, güvenirliliği yapılmış test, ölçek ve envanterler kullanılır. Bunlara ek olarak, psikolojik değerlendirme ölçekleri ve ihtiyaç durumunda projektif testler uygulanır. Çocuk gözleminde, tüm danışmanlar, Sofist Danışmanlık tarafından standardize edilmiş formlar kullanırlar. Düzenli olarak raporlama yapılır. Böylece tüm çocukların rehberlik dosyaları düzenli biçimde tutulmuş olur.
  • Süpervizyon: Sofist Danışmanlık bünyesindeki Anaokulu Danışmanları, danışmanlığını yaptıkları okulda çözemedikleri, sıkıntı yaşadıkları bir durum ile karşılaştıklarında bunu Sofist Danışmanlık bünyesindeki diğer Anaokulu Danışmanları ile paylaşır ve soruna birlikte çöüm aranır. Bir anaokulunda yaşanmış sıkıntı tüm Sofist Danışmanlık ailesinin sorumluluğundadır.
  • Aile ve Öğretmen Seminerleri:Tüm Sofist Danışamanlık uzmanları aile ve öğretmen seminerleri düzenlemektedir. Sofist Danışamanlık’ın zengin seminer havuzundan seçilen her türlü konuda ve okulun/ailelerin ihtiyaç duyacağı farklı konularda seminerler ve eğitimler düzenlenebilir.
Scroll to Top